Başvuru ve Son Katılım Tarihi

  • Başvurular 07.09.2018 – 14.10.2018 tarihleri arasında www.ilkisimgirisim.com adresinden online olarak gerçekleştirilecektir.
  • Belirlenen gün ve saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.